U d’octubre del 2017

Serà un  dia que durarà anys. Segurament no hi ha millor encapçalament al pensar en què va ser l’U d’octubre del 2017. El dia del referèndum. És un dia d’aquells claus, on tothom recorda on era, què feia. Tan els que hi van participar, com els que no. Els que van fer vetlla durant el…

Salta la notícia: la fil·loxera arriba al Penedès (30 de setembre de 1887)

El darrer terç del segle XIX una terrible plaga va recórrer l’Europa vitivinícola i en va destruir totes les vinyes, transformant completament la vitivinicultura. Es tracta, evidentment, de la fil·loxera (Daktulosphairavitifoliae). Un insecte hemípter que en la vinya europea va tenir l’efecte d’atacar les seves arrels i matar els ceps. La fil·loxera va arribar a…

La muralla de Vilafranca del Penedès (segle XIV)

Per conèixer els detalls de la construcció de la muralla de Vilafranca del Penedès i les seves primeres defenses, cal fer un repàs a dos fonts: la documentació escrita i les evidències arqueològiques. Així doncs, existeix documentació que es refereix a un primer clos que tancava la vila vella, un conjunt de cases al centre…

Les partides reialistes ocupen Vilafranca (4 d’agost de 1822)

L’1 de gener de 1820, el coronel Rafael de Riego feia un pronunciament militar a la localitat sevillana de Las Cabezas de San Juan per restablir la Constitució de Cadis de 1812. A començaments de març el gest de Riego va tenir ressò a Galícia i, des d’aquí, es va estendre per tot l’Estat espanyol….

La marxa de la llibertat arriba a Vilafranca (29 d’agost de 1976)

La Marxa de la Llibertat va recórrer el territori català l’estiu de 1976 amb la voluntat de reivindicar l’amnistia, les llibertat bàsiques i l’Estatut sota el lema Poble català, posa’t a caminar. La Marxa va passar pel Penedès a mitjans d’agost, seguint la columna Abat Escarré” que havia sortit de Girona el dia 4 de…

La terra és vostra! La vaga de rabassaires (29 juliol de 1932)

A les 11 del matí del 30 de juliol de 1932, el tinent d’alcalde i home fort d’Esquerra a Vilafranca, Salvador Armendares, entrà a la Casa de la Vila. Aquell dia, però, no s’adreçà al seu despatx, sinó que es dirigí a la perrera, nom amb el qual es coneixia el dipòsit de detinguts. La…

La repercussió de la Setmana Tràgica a Vilafranca (juliol de 1909)

El juliol de 1909 els ànims de les classes populars estaven escalfats a Catalunya. El motiu no era altre que l’enviament de tropes de reservistes a la guerra del Marroc, la majoria dels quals eren de pares de famílies humils que no podien pagar per lliurar-se’n. La irritació va esclatar el 26 de juliol amb…

La Concòrdia de Vilafranca (21 de juny de 1461)

La Concòrdia de Vilafranca o Capitulació de Vilafranca fou un dels acords previs a l’esclat de  la Guerra Civil Catalana o Guerra dels 10 anys (1462-1472). Aquest conflicte enfrontaria la Generalitat de Catalunya, amb el suport de la mitjana i baixa noblesa feudal, amb el monarca Joan II conegut com El Sense Fe. En aquesta…

Les creus de terme enderrocades (16 de juny de 1934)

La nit del 16 de juny de 1934 es van enderrocar les creus de terme de Vilafranca, fet que va motivar enèrgiques protestes de la dreta i dels sectors catòlics de la vila. Tots ells en feien responsable l’Ajuntament d’esquerres. Aquest és el cas del setmanari catòlic Acció,on el 23 de juny s’hi afirmava “Encara…